სტატისტიკა


სრული


														Morris.Donut({
														 element: 'graph',
														 data: [
														  {value: 71, label: 'მოგება'},
														  {value: 10, label: 'წაგება'},
														  {value: 17, label: 'ფრე'},
														 ],
														 backgroundColor: '#272727',
														 labelColor: '#ffffff',
														 colors: [
														  '#B00B2F',
														  '#C9CCD2',
														  '#0A3C64'
														 ],
														 formatter: function (x) { return x + "%"}
														});
														

20 მოგება


5 ფრე


3 წაგება

 • 80 გატანილი

 • 37 გაშვებული

სახლში


														Morris.Donut({
														 element: 'graph1',
														 data: [
														  {value: 71, label: 'მოგება'},
														  {value: 0, label: 'წაგება'},
														  {value: 28, label: 'ფრე'},
														 ],
														 backgroundColor: '#272727',
														 labelColor: '#ffffff',
														 colors: [
														  '#B00B2F',
														  '#C9CCD2',
														  '#0A3C64'
														 ],
														 formatter: function (x) { return x + "%"}
														});
														

10 მოგება


4 ფრე


0 წაგება

 • 51 გატანილი

 • 19 გაშვებული

გასვლაზე


														Morris.Donut({
														 element: 'graph2',
														 data: [
														  {value: 71, label: 'მოგება'},
														  {value: 21, label: 'წაგება'},
														  {value: 7, label: 'ფრე'},
														 ],
														 backgroundColor: '#272727',
														 labelColor: '#ffffff',
														 colors: [
														  '#B00B2F',
														  '#C9CCD2',
														  '#0A3C64'
														 ],
														 formatter: function (x) { return x + "%"}
														});
														

10 მოგება


1 ფრე


3 წაგება

 • 29 გატანილი

 • 17 გაშვებული

სრული


														Morris.Donut({
														 element: 'graph3',
														 data: [
														  {value: 80, label: 'მოგება'},
														  {value: 10, label: 'წაგება'},
														  {value: 10, label: 'ფრე'},
														 ],
														 backgroundColor: '#272727',
														 labelColor: '#ffffff',
														 colors: [
														  '#B00B2F',
														  '#C9CCD2',
														  '#0A3C64'
														 ],
														 formatter: function (x) { return x + "%"}
														});
														

8 მოგება


1 ფრე


1 წაგება

 • 27 გატანილი

 • 10 გაშვებული

სახლში


														Morris.Donut({
														 element: 'graph4',
														 data: [
														  {value: 80, label: 'მოგება'},
														  {value: 20, label: 'წაგება'},
														  {value: 0, label: 'ფრე'},
														 ],
														 backgroundColor: '#272727',
														 labelColor: '#ffffff',
														 colors: [
														  '#B00B2F',
														  '#C9CCD2',
														  '#0A3C64'
														 ],
														 formatter: function (x) { return x + "%"}
														});
														

4 მოგება


0 ფრე


1 წაგება

 • 13 გატანილი

 • 5 გაშვებული

გასვლაზე


														Morris.Donut({
														 element: 'graph5',
														 data: [
														  {value: 80, label: 'მოგება'},
														  {value: 0, label: 'წაგება'},
														  {value: 20, label: 'ფრე'},
														 ],
														 backgroundColor: '#272727',
														 labelColor: '#ffffff',
														 colors: [
														  '#B00B2F',
														  '#C9CCD2',
														  '#0A3C64'
														 ],
														 formatter: function (x) { return x + "%"}
														});
														

4 მოგება


1 ფრე


0 წაგება

 • 14 გატანილი

 • 5 გაშვებული

სრული


														Morris.Donut({
														 element: 'graph6',
														 data: [
														  {value: 50, label: 'მოგება'},
														  {value: 50, label: 'წაგება'},
														  {value: 0, label: 'ფრე'},
														 ],
														 backgroundColor: '#272727',
														 labelColor: '#ffffff',
														 colors: [
														  '#B00B2F',
														  '#C9CCD2',
														  '#0A3C64'
														 ],
														 formatter: function (x) { return x + "%"}
														});
														

1 მოგება


0 ფრე


1 წაგება

 • 10 გატანილი

 • 8 გაშვებული

გასვლაზე


														Morris.Donut({
														 element: 'graph8',
														 data: [
														  {value: 50, label: 'მოგება'},
														  {value: 50, label: 'წაგება'},
														  {value: 0, label: 'ფრე'},
														 ],
														 backgroundColor: '#272727',
														 labelColor: '#ffffff',
														 colors: [
														  '#B00B2F',
														  '#C9CCD2',
														  '#0A3C64'
														 ],
														 formatter: function (x) { return x + "%"}
														});
														

1 მოგება


0 ფრე


1 წაგება

 • 10 გატანილი

 • 8 გაშვებული