სტატისტიკა


სრული


														Morris.Donut({
														 element: 'graph',
														 data: [
														  {value: 73, label: 'მოგება'},
														  {value: 13, label: 'წაგება'},
														  {value: 13, label: 'ფრე'},
														 ],
														 backgroundColor: '#272727',
														 labelColor: '#ffffff',
														 colors: [
														  '#B00B2F',
														  '#C9CCD2',
														  '#0A3C64'
														 ],
														 formatter: function (x) { return x + "%"}
														});
														

22 მოგება


4 ფრე


4 წაგება

 • 79 გატანილი

 • 29 გაშვებული

სახლში


														Morris.Donut({
														 element: 'graph1',
														 data: [
														  {value: 73, label: 'მოგება'},
														  {value: 6, label: 'წაგება'},
														  {value: 20, label: 'ფრე'},
														 ],
														 backgroundColor: '#272727',
														 labelColor: '#ffffff',
														 colors: [
														  '#B00B2F',
														  '#C9CCD2',
														  '#0A3C64'
														 ],
														 formatter: function (x) { return x + "%"}
														});
														

11 მოგება


3 ფრე


1 წაგება

 • 41 გატანილი

 • 12 გაშვებული

გასვლაზე


														Morris.Donut({
														 element: 'graph2',
														 data: [
														  {value: 73, label: 'მოგება'},
														  {value: 20, label: 'წაგება'},
														  {value: 6, label: 'ფრე'},
														 ],
														 backgroundColor: '#272727',
														 labelColor: '#ffffff',
														 colors: [
														  '#B00B2F',
														  '#C9CCD2',
														  '#0A3C64'
														 ],
														 formatter: function (x) { return x + "%"}
														});
														

11 მოგება


1 ფრე


3 წაგება

 • 38 გატანილი

 • 17 გაშვებული

სრული


														Morris.Donut({
														 element: 'graph3',
														 data: [
														  {value: 50, label: 'მოგება'},
														  {value: 12, label: 'წაგება'},
														  {value: 37, label: 'ფრე'},
														 ],
														 backgroundColor: '#272727',
														 labelColor: '#ffffff',
														 colors: [
														  '#B00B2F',
														  '#C9CCD2',
														  '#0A3C64'
														 ],
														 formatter: function (x) { return x + "%"}
														});
														

4 მოგება


3 ფრე


1 წაგება

 • 16 გატანილი

 • 8 გაშვებული

სახლში


														Morris.Donut({
														 element: 'graph4',
														 data: [
														  {value: 50, label: 'მოგება'},
														  {value: 25, label: 'წაგება'},
														  {value: 25, label: 'ფრე'},
														 ],
														 backgroundColor: '#272727',
														 labelColor: '#ffffff',
														 colors: [
														  '#B00B2F',
														  '#C9CCD2',
														  '#0A3C64'
														 ],
														 formatter: function (x) { return x + "%"}
														});
														

2 მოგება


1 ფრე


1 წაგება

 • 9 გატანილი

 • 5 გაშვებული

გასვლაზე


														Morris.Donut({
														 element: 'graph5',
														 data: [
														  {value: 50, label: 'მოგება'},
														  {value: 0, label: 'წაგება'},
														  {value: 50, label: 'ფრე'},
														 ],
														 backgroundColor: '#272727',
														 labelColor: '#ffffff',
														 colors: [
														  '#B00B2F',
														  '#C9CCD2',
														  '#0A3C64'
														 ],
														 formatter: function (x) { return x + "%"}
														});
														

2 მოგება


2 ფრე


0 წაგება

 • 7 გატანილი

 • 3 გაშვებული

სრული


														Morris.Donut({
														 element: 'graph6',
														 data: [
														  {value: 100, label: 'მოგება'},
														  {value: 0, label: 'წაგება'},
														  {value: 0, label: 'ფრე'},
														 ],
														 backgroundColor: '#272727',
														 labelColor: '#ffffff',
														 colors: [
														  '#B00B2F',
														  '#C9CCD2',
														  '#0A3C64'
														 ],
														 formatter: function (x) { return x + "%"}
														});
														

4 მოგება


0 ფრე


0 წაგება

 • 11 გატანილი

 • 7 გაშვებული

სახლში


														Morris.Donut({
														 element: 'graph7',
														 data: [
														  {value: 100, label: 'მოგება'},
														  {value: 0, label: 'წაგება'},
														  {value: 0, label: 'ფრე'},
														 ],
														 backgroundColor: '#272727',
														 labelColor: '#ffffff',
														 colors: [
														  '#B00B2F',
														  '#C9CCD2',
														  '#0A3C64'
														 ],
														 formatter: function (x) { return x + "%"}
														});
														

1 მოგება


0 ფრე


0 წაგება

 • 5 გატანილი

 • 4 გაშვებული

გასვლაზე


														Morris.Donut({
														 element: 'graph8',
														 data: [
														  {value: 100, label: 'მოგება'},
														  {value: 0, label: 'წაგება'},
														  {value: 0, label: 'ფრე'},
														 ],
														 backgroundColor: '#272727',
														 labelColor: '#ffffff',
														 colors: [
														  '#B00B2F',
														  '#C9CCD2',
														  '#0A3C64'
														 ],
														 formatter: function (x) { return x + "%"}
														});
														

3 მოგება


0 ფრე


0 წაგება

 • 6 გატანილი

 • 3 გაშვებული