სტატისტიკა


სრული


														Morris.Donut({
														 element: 'graph',
														 data: [
														  {value: 72, label: 'მოგება'},
														  {value: 11, label: 'წაგება'},
														  {value: 16, label: 'ფრე'},
														 ],
														 backgroundColor: '#272727',
														 labelColor: '#ffffff',
														 colors: [
														  '#B00B2F',
														  '#C9CCD2',
														  '#0A3C64'
														 ],
														 formatter: function (x) { return x + "%"}
														});
														

13 მოგება


3 ფრე


2 წაგება

 • 53 გატანილი

 • 26 გაშვებული

სახლში


														Morris.Donut({
														 element: 'graph1',
														 data: [
														  {value: 75, label: 'მოგება'},
														  {value: 0, label: 'წაგება'},
														  {value: 25, label: 'ფრე'},
														 ],
														 backgroundColor: '#272727',
														 labelColor: '#ffffff',
														 colors: [
														  '#B00B2F',
														  '#C9CCD2',
														  '#0A3C64'
														 ],
														 formatter: function (x) { return x + "%"}
														});
														

6 მოგება


2 ფრე


0 წაგება

 • 30 გატანილი

 • 11 გაშვებული

გასვლაზე


														Morris.Donut({
														 element: 'graph2',
														 data: [
														  {value: 70, label: 'მოგება'},
														  {value: 20, label: 'წაგება'},
														  {value: 10, label: 'ფრე'},
														 ],
														 backgroundColor: '#272727',
														 labelColor: '#ffffff',
														 colors: [
														  '#B00B2F',
														  '#C9CCD2',
														  '#0A3C64'
														 ],
														 formatter: function (x) { return x + "%"}
														});
														

7 მოგება


1 ფრე


2 წაგება

 • 23 გატანილი

 • 14 გაშვებული

სრული


														Morris.Donut({
														 element: 'graph3',
														 data: [
														  {value: 85, label: 'მოგება'},
														  {value: 0, label: 'წაგება'},
														  {value: 14, label: 'ფრე'},
														 ],
														 backgroundColor: '#272727',
														 labelColor: '#ffffff',
														 colors: [
														  '#B00B2F',
														  '#C9CCD2',
														  '#0A3C64'
														 ],
														 formatter: function (x) { return x + "%"}
														});
														

6 მოგება


1 ფრე


0 წაგება

 • 19 გატანილი

 • 5 გაშვებული

სახლში


														Morris.Donut({
														 element: 'graph4',
														 data: [
														  {value: 100, label: 'მოგება'},
														  {value: 0, label: 'წაგება'},
														  {value: 0, label: 'ფრე'},
														 ],
														 backgroundColor: '#272727',
														 labelColor: '#ffffff',
														 colors: [
														  '#B00B2F',
														  '#C9CCD2',
														  '#0A3C64'
														 ],
														 formatter: function (x) { return x + "%"}
														});
														

3 მოგება


0 ფრე


0 წაგება

 • 9 გატანილი

 • 1 გაშვებული

გასვლაზე


														Morris.Donut({
														 element: 'graph5',
														 data: [
														  {value: 75, label: 'მოგება'},
														  {value: 0, label: 'წაგება'},
														  {value: 25, label: 'ფრე'},
														 ],
														 backgroundColor: '#272727',
														 labelColor: '#ffffff',
														 colors: [
														  '#B00B2F',
														  '#C9CCD2',
														  '#0A3C64'
														 ],
														 formatter: function (x) { return x + "%"}
														});
														

3 მოგება


1 ფრე


0 წაგება

 • 10 გატანილი

 • 4 გაშვებული

სრული


														Morris.Donut({
														 element: 'graph6',
														 data: [
														  {value: 50, label: 'მოგება'},
														  {value: 50, label: 'წაგება'},
														  {value: 0, label: 'ფრე'},
														 ],
														 backgroundColor: '#272727',
														 labelColor: '#ffffff',
														 colors: [
														  '#B00B2F',
														  '#C9CCD2',
														  '#0A3C64'
														 ],
														 formatter: function (x) { return x + "%"}
														});
														

1 მოგება


0 ფრე


1 წაგება

 • 10 გატანილი

 • 8 გაშვებული

გასვლაზე


														Morris.Donut({
														 element: 'graph8',
														 data: [
														  {value: 50, label: 'მოგება'},
														  {value: 50, label: 'წაგება'},
														  {value: 0, label: 'ფრე'},
														 ],
														 backgroundColor: '#272727',
														 labelColor: '#ffffff',
														 colors: [
														  '#B00B2F',
														  '#C9CCD2',
														  '#0A3C64'
														 ],
														 formatter: function (x) { return x + "%"}
														});
														

1 მოგება


0 ფრე


1 წაგება

 • 10 გატანილი

 • 8 გაშვებული