სტატისტიკა


სრული


														Morris.Donut({
														 element: 'graph',
														 data: [
														  {value: 70, label: 'მოგება'},
														  {value: 14, label: 'წაგება'},
														  {value: 14, label: 'ფრე'},
														 ],
														 backgroundColor: '#272727',
														 labelColor: '#ffffff',
														 colors: [
														  '#B00B2F',
														  '#C9CCD2',
														  '#0A3C64'
														 ],
														 formatter: function (x) { return x + "%"}
														});
														

24 მოგება


5 ფრე


5 წაგება

 • 97 გატანილი

 • 37 გაშვებული

სახლში


														Morris.Donut({
														 element: 'graph1',
														 data: [
														  {value: 76, label: 'მოგება'},
														  {value: 11, label: 'წაგება'},
														  {value: 11, label: 'ფრე'},
														 ],
														 backgroundColor: '#272727',
														 labelColor: '#ffffff',
														 colors: [
														  '#B00B2F',
														  '#C9CCD2',
														  '#0A3C64'
														 ],
														 formatter: function (x) { return x + "%"}
														});
														

13 მოგება


2 ფრე


2 წაგება

 • 48 გატანილი

 • 15 გაშვებული

გასვლაზე


														Morris.Donut({
														 element: 'graph2',
														 data: [
														  {value: 64, label: 'მოგება'},
														  {value: 17, label: 'წაგება'},
														  {value: 17, label: 'ფრე'},
														 ],
														 backgroundColor: '#272727',
														 labelColor: '#ffffff',
														 colors: [
														  '#B00B2F',
														  '#C9CCD2',
														  '#0A3C64'
														 ],
														 formatter: function (x) { return x + "%"}
														});
														

11 მოგება


3 ფრე


3 წაგება

 • 49 გატანილი

 • 22 გაშვებული

სრული


														Morris.Donut({
														 element: 'graph3',
														 data: [
														  {value: 70, label: 'მოგება'},
														  {value: 10, label: 'წაგება'},
														  {value: 20, label: 'ფრე'},
														 ],
														 backgroundColor: '#272727',
														 labelColor: '#ffffff',
														 colors: [
														  '#B00B2F',
														  '#C9CCD2',
														  '#0A3C64'
														 ],
														 formatter: function (x) { return x + "%"}
														});
														

7 მოგება


2 ფრე


1 წაგება

 • 31 გატანილი

 • 7 გაშვებული

სახლში


														Morris.Donut({
														 element: 'graph4',
														 data: [
														  {value: 80, label: 'მოგება'},
														  {value: 0, label: 'წაგება'},
														  {value: 20, label: 'ფრე'},
														 ],
														 backgroundColor: '#272727',
														 labelColor: '#ffffff',
														 colors: [
														  '#B00B2F',
														  '#C9CCD2',
														  '#0A3C64'
														 ],
														 formatter: function (x) { return x + "%"}
														});
														

4 მოგება


1 ფრე


0 წაგება

 • 21 გატანილი

 • 4 გაშვებული

გასვლაზე


														Morris.Donut({
														 element: 'graph5',
														 data: [
														  {value: 60, label: 'მოგება'},
														  {value: 20, label: 'წაგება'},
														  {value: 20, label: 'ფრე'},
														 ],
														 backgroundColor: '#272727',
														 labelColor: '#ffffff',
														 colors: [
														  '#B00B2F',
														  '#C9CCD2',
														  '#0A3C64'
														 ],
														 formatter: function (x) { return x + "%"}
														});
														

3 მოგება


1 ფრე


1 წაგება

 • 10 გატანილი

 • 3 გაშვებული

სრული


														Morris.Donut({
														 element: 'graph6',
														 data: [
														  {value: 66, label: 'მოგება'},
														  {value: 33, label: 'წაგება'},
														  {value: 0, label: 'ფრე'},
														 ],
														 backgroundColor: '#272727',
														 labelColor: '#ffffff',
														 colors: [
														  '#B00B2F',
														  '#C9CCD2',
														  '#0A3C64'
														 ],
														 formatter: function (x) { return x + "%"}
														});
														

2 მოგება


0 ფრე


1 წაგება

 • 15 გატანილი

 • 6 გაშვებული

გასვლაზე


														Morris.Donut({
														 element: 'graph8',
														 data: [
														  {value: 66, label: 'მოგება'},
														  {value: 33, label: 'წაგება'},
														  {value: 0, label: 'ფრე'},
														 ],
														 backgroundColor: '#272727',
														 labelColor: '#ffffff',
														 colors: [
														  '#B00B2F',
														  '#C9CCD2',
														  '#0A3C64'
														 ],
														 formatter: function (x) { return x + "%"}
														});
														

2 მოგება


0 ფრე


1 წაგება

 • 15 გატანილი

 • 6 გაშვებული